Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 26 2012

despejo
7365 9475 390
Reposted fromsaku saku viarudawiedzma rudawiedzma
despejo
1992 c81f 390
Reposted frommonikawolna monikawolna
despejo
Życie przemija w zastraszającym tempie a ludziom ciągle brakuje odwagi na pewne sprawy, które mogłyby zmienić ich dotychczasowe życie.
— niestety ..
Reposted fromjulliett julliett viasoundofsilence soundofsilence
despejo
despejo
Nigdy nie wiesz, czy czasem nie umierasz.
— Bon Iver
despejo
3665 04d1 390
Reposted fromthegirl thegirl viamonikawolna monikawolna
despejo
2213 86e4 390
Reposted frommonikawolna monikawolna
despejo
9847 7168 390
despejo
Między mną a książką musi wytworzyć się ten specjalny rodzaj porozumienia, więzi - intymności nawet. A jeśli się nie pojawi,czytać nie warto.
— Roma Ligocka - Znajoma z lustra
Reposted fromIriss Iriss viamonikawolna monikawolna
despejo
2004 eab8 390
Reposted frommonikawolna monikawolna
despejo

Polubiłam jego obecność.

Reposted fromduszka666 duszka666 viasoundofsilence soundofsilence
despejo
despejo
9460 76db 390
Reposted fromthegirl thegirl viasoundofsilence soundofsilence
despejo

Ty pilnuj moich snów i przychodź, kiedy chcesz.

despejo
2221 d2b7 390
Reposted frommonikawolna monikawolna
despejo
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— zdecydowanie
Reposted fromjulliett julliett viasoundofsilence soundofsilence
despejo
Czego się boisz? Że popełnisz błąd? Że cię wyśmieją? Że ci się nie uda? Ale jakie to ma znaczenie? Naprawdę będziesz uzależniał swoje życie od tego, co sobie pomyślą inni ludzie?
despejo
2381 4b86 390
Reposted frommonikawolna monikawolna
despejo
2296 5c39 390
Reposted frometerycznie eterycznie viamonikawolna monikawolna
despejo
8252 1510 390
Reposted fromtwice twice viamonikawolna monikawolna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl