Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 28 2012

despejo
Naukowcy odkryli, że świat składa się z neutronów, protonów i elektronów. Zapomnieli wspomnieć o kretynach.
Reposted fromlabellavita labellavita viavertige vertige
despejo
2722 90d0 390
Reposted fromjethra jethra viavertige vertige
despejo
Wie pan, któregoś dnia budzi się pan rano i uświadamia sobie nagle, że wszystkie pociągi już odjechały.
— Carlos Ruiz Zafón „Więzień Nieba”
Reposted fromawaken awaken viavertige vertige
despejo
...ona się tylko uśmiechnęła. Znasz ten uśmiech? On oznacza: "W ogóle mnie nie znasz. I nigdy nie poznasz." To jest rodzaj magii. Jest taka dobra w ukrywaniu rzeczy i chowaniu, unikaniu. Ale ja ją znam. I wiem, że ma tyle miłości w swoim sercu, że na samą myśl, żeby ją wypuścić, pokazać swoje karty, jest przerażona na śmierć...
— skins
Reposted fromprzecinek przecinek viaitcouldbeworse itcouldbeworse
despejo
- Przecież tak nie wypada, Alicjo!
- A co to znaczy, że coś wypada? Gdyby ludzie się umówili, że wypada nosić twaróg na głowie, nosiłabyś?
— Alicja w Krainie Czarów
Reposted fromnancyboy nancyboy viavertige vertige
despejo
3012 af16 390
Reposted fromitcouldbeworse itcouldbeworse
despejo
- Zobacz. Ocean. Podoba Ci się?
- Piękny jest.
- On nic nie musi.
— Sala Samobójców
Reposted fromSalaSamobojcow SalaSamobojcow viavertige vertige
despejo
5070 3d3b 390
Reposted fromwildrose18 wildrose18 viavertige vertige
despejo
4349 48ed 390
despejo
Reposted frombong0 bong0 viavertige vertige
despejo
Nie zgubcie się. Nie zgub jej. Bądź dużym chłopcem.
— J. Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromitcouldbeworse itcouldbeworse
despejo
Play fullscreen
It's a very, very mad world. Mad world. Mad world. Mad world... 
Reposted bywildeyedmaladziewczynka
despejo

Po chwili pyta:

-jesteś głodna?

- ja zawsze jestem głodna.
     

— "Carrie w wielkim mieście"
Reposted fromnadelle nadelle viaoceanstrat oceanstrat

December 27 2012

despejo
bo każdy jest stworzony, kurwa mać, do szczęścia.
— Roguc
despejo
5534 5786 390
Reposted frommessclew messclew viawildnesshearts wildnesshearts
despejo
8921 1b77 390
Reposted frominspiro inspiro
despejo
Reposted fromheima heima
despejo
4126 f80b 390
Reposted fromthegirl thegirl viaheima heima

December 26 2012

despejo
3157 2f26 390
Reposted fromnohalfmeasures nohalfmeasures viajeannes jeannes
despejo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl